הצניעות היא זכות ניפלאה ה" ציווה אותה.

העולם מנסה להתעלם ממנה ואנחנו מנסות להחזירה

בגדינו מתאימים לכל הגילאים הם מורכבים מבדים עדינים

ושימושים שיתנו לכם אפשרות לעשות כל מיני פעולות

בהמשך היום כגון (שחיה .טניס .גולף .קייקים .אופנעים

.התעמלות )

ידיעתנו היא נוכותכם...

מוצרינו קבל הסכמה של הפוסק הלכה יעקוב יוסף(בן הרב

עובדיה יוסף ראשון לציון)